Jaymart ส่งสิทธิซื้อหุ้นในอนาคตลงเทรด

Jaymart ส่งสิทธิซื้อหุ้นในอนาคตลงเทรด

Jaymart ส่งสิทธิซื้อหุ้นในอนาคตลงเทรด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจมาร์ทจำกัด (มหาชน) หรือ Jaymart  ร้านขายอุปกรณ์ไอทียอดนิยมได้แจ้งว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้รับหลักทรัพย์เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ Jaymart ชื่อย่อว่า JMART-W3 และ JMART-W4 โดยจะเปิดให้เริ่มซื้อขายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ JMART-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสูงถึง 100.73 ล้านหน่วยด้วยกัน โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อัตราการใช้สิทธิคือ 1 ใบต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคา 11 บาทต่อหุ้น ใช้สิทธิครั้งแรกได้วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันสุดท้ายคือ 17 มิถุนายน 2565 JMART-W4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสูงถึง 100.73 ล้านหน่วยเช่นเดียวกัน แต่มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธินานกว่าคือ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อัตราการใช้สิทธิคือ 1 ใบต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคา 15 บาทต่อหุ้น ใช้สิทธิครั้งแรกได้วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันสุดท้ายคือ 18 มิถุนายน 2567

Jaymart ส่งสิทธิซื้อหุ้นในอนาคตลงเทรด

ทั้งหมดนี้เพื่อตอบแทนเหล่าผู้ถือหุ้น รวมถึงสะท้อนความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ นั้นมีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการเงินด้วยการทำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย และสร้าง Platform ที่เข้มแข็ง หากมองในภาพรวมแล้ว JAYMART นั้นมีโอกาสเติบโตมางธุรกิจอีกมากมายแม้จะต้องประสบกับสถานการณ์วิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ตาม แต่บริษัทฯก็สามารถที่จะปรับการบริหารในส่วนของต้นทุนและพลิกโอกาสทำกำไรพร้อมสร้างรายได้ให้พุ่งสูงขึ้น

 

# รับทำโฆษณาออนไลน์ งานง่ายได้เงินเยอะ