IAA วิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาส 3 รับมือกรณี COVID-19

IAA วิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาส 3 รับมือกรณี COVID-19

IAA หรือสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้ชี้แจงถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และเหล่าผู้จัดการกองทุนที่มีต่อการลงทุนและคาดเดาสถานการณ์รวมถึงทิศทางของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ที่เหลืออีก 6 เดือน โดยส่งแบบสำรวจให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 15 บริษัท บริษัท Gold Future 1 บริษัท และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีก 4 บริษัท รวมทั้งสิ้น 15 บริษัท ได้ความเห็นว่า 45% คาดว่าดัชนีราคาหุ้นในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 3 จะเป็นไปในทิศทางลบ 35% มองว่าไม่เปลี่ยนแปลง และอีก 20% ที่มองว่าราคาหุ้นจะเป็นไปในทิศทางบวก โดยใช้ข้อมูลสิ้นไตรมาส 3 ที่เฉลี่ย 1,347 จุด สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิน และราคาหุ้นมาที่สุดในปีนี้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดซ้ำหลังจากคาดการณ์ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว หรือที่รียกกันว่า Second Wave

IAA วิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาส 3 รับมือกรณี COVID-19

ในส่วนของ GDP นั้นมีค่าเฉลี่ยของการขยายตัวอยู่ที่ -7.12% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างตกต่ำ แต่ก็มีสมมติฐานที่คาดการณ์ว่าในปี 2564 GDP จะฟื้นตัวขึ้นมาเป็น 4.24% ในแบบสอบถามนั้นมีการเสนอแนะว่าหน่วยงานรัฐควรออกนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ไม่วาจะเป็นนโยบายทางการคลัง หรือการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนับจากนี้ แม้ว่า COVID-19 นั้นจะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นอย่างเรื่อยๆ ก็ตาม

 

Jaymart ส่งสิทธิซื้อหุ้นในอนาคตลงเทรด