การลงทุนกับหุ้นกู้

การลงทุนกับหุ้นกู้

การลงทุนกับหุ้นกู้คืออะไรและการลงทุนกับหุ้นกู้มีความเสี่ยงหรือจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากแค่ไหน เราลองมาทำความรู้จักกับการลงทุนกับหุ้นกู้ได้ที่นี่เลย

การลงทุนกับหุ้นกู้หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็เหมือนกับคุณนำเงินที่มีอยู่ไปปล่อยกู้ แต่ผู้กู้ในที่นี้จะหมายถึงภาคเอกชน ที่จะมีการปล่อยตราสารหุ้นเพื่อจะนำเงินที่ได้มาใช้ในการลงทุนทำธุรกิจ โดยมีการทำสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตลอดระยะเวลาที่ทำการกู้ และจะมีการคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระตามสัญญา

ซึ่งหุ้นกู้เปรียบเสมือนกับตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ภาคเอกชนออกมาเพื่อใช้ในการหาเงินมาลงทุนในธุรกิจ หุ้นกู้จะมีความแตกต่างจากหุ้นสามัญเนื่องจากผู้ที่ลงทุนในหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้แต่สำหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้นสามัญจะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ทำให้หุ้นกู้ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการที่ภาคเอกปล่อยตราสารหนี้หุ้นกู้ออกมาใช้เพื่อการลงทุน จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการลงทุนนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่คิดจะลงทุนในหุ้นกู้ จึงควรที่จะมีการศึกษาหาข้อมูลความน่าเชื่อถือของบริษัทและทีมงานบริหารให้ละเอียดและมั่นใจเสียก่อน

การลงทุนกับหุ้นกู้

แต่ในทางกลับกัน เนื่องจากหุ้นกู้มีอัตราความเสี่ยงสูง จึงทำให้ภาคเอกชนมีการตั้งอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งเนื่องจากสัญญาของหุ้นกู้ที่จะมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ถือเป็นการสร้างรายได้ประจำและมีผลกำไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียว

การลงทุนในหุ้นกู้แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยการลงทุนลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนควรมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการเลือกลงทุนในหลายๆ ประเภทตามอัตราความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงด้วย

หุ้นกู้ ถือเป็นตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และสามารถมีการซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด ดังนั้นหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง นักลงทุนที่ถือสัญญากู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า จะมีการปล่อยขายหุ้นได้ในราคาที่สูงขึ้น แต่หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนที่เคยทำสัญญาไว้ก่อนหน้านั้นอาจจะต้องขายหุ้นในราคาที่ขาดทุนได้

นั่นทำให้แม้ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ จะมีความเสี่ยงสูง แต่รายได้สูงที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้นี้ ยังคงสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับนักลงทุนที่พร้อมจะเสี่ยงได้มากเช่นกัน