รัฐบาลส่งเสริมการมีครอบครัว

รัฐบาลส่งเสริมการมีครอบครัว

—————————————-

          รัฐบาลส่งเสริมการมีครอบครัว เร่งนโยบายเพิ่มประชากร อุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 ให้เงินจูงใจกับพ่อแม่ เช็คสิทธิ์ได้ใน 4 ขั้นตอน เพราะตอนนี้ประเทศไทย และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากคนรุ่นใหม่แต่งงานกันช้าขึ้น ทำให้มีบุตรยาก ประชากรรุ่นเยาว์ของเมืองไทยจึงลดจำนวนลงเรื่อยๆ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็เห็นถึงความสำคัญของการมีกำลังของชาติรุ่นใหม่ๆ ออกมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงได้ออกนโยบายส่งเสริมการมีบุตร ด้วยการให้เงินอุดหนุนบุตรแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้ ได้ทำการอัพเดตระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่จะได้รับได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน โดยอันดับแรก คุณต้องไปที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รัฐบาลส่งเสริมการมีครอบครัว
1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4. กดค้นหาข้อมูล
ซึ่งบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีการแจ้งสถานะต่างๆ และแนวทางปฏิบัติไว้ให้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
• ไม่เช่นนั้น หากว่าคุณมีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
• หากอยู่กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
• **กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป
และนี่ก็เป็น 4 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นเอง

 

นักวาดรูปออนไลน์ เปลี่ยนคำว่านักเขียนใส้แห้งอีกต่อไป