การลงทุนกับอสังหา ไม่ใช่แค่ที่ดินกับบ้านเท่านั้นที่ทำกำไรได้

การลงทุนกับอสังหา ไม่ใช่แค่ที่ดินกับบ้านเท่านั้นที่ทำกำไรได้

สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงแล้ว ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในอสังหาอาจจะจำกัดความเข้าใจอยู่แค่เพียงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือการลงทุนที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วการลงทุนกับอสังหายังมีรูปแบบการลงทุนที่แยกย่อยอีกมากมายหลายลักษณะด้วยกัน

การลงทุนกับอสังหา ไม่ใช่แค่ที่ดินกับบ้านเท่านั้นที่ทำกำไรได้

การลงทุนกับอสังหาสามารถดำเนินการในทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้

  • ที่ดิน อันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นอสังหาซึ่งหมายถึงพื้นดินทั่วๆ ไปที่มีอาณาเขตสามารถวัดออกมาได้เป็นความยาวและความกว้าง
  • ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวร อันนี้ก็ถือเป็นอสังหาอย่างหนึ่งเช่นกัน สามารถมีการลงทุนเพื่อทำประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ซึ่งคนทั่วไปต่างรู้จักกันดี การที่ทรัพย์ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเอง เช่น ไม้ยืนต้นต่างๆ หรือทรัพย์ที่ติดกับที่ติดเป็นการถาวรเพราะน้ำมือของมนุษย์ทำขึ้น เช่น อาคารสถานที่ บ้านเรือน สะพาน อนุสาวรีย์ ห้างสรรพสินค้า วัดวาอารมต่างๆ เป็นต้น อสังหาประเภทนี้ก็สามารถทำการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์เหล่านั้นได้
  • ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน อสังหาประเภทนี้คนส่วนใหญ่อาจจะนึกไม่ค่อยถึงแต่ปัจจุบันก็มีการลงทุนกันมาก ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการแสวงหาผลประโยชน์ หรือทำกำไร และมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขออนุญาตเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราวกับทางราชการ อสังหาประเภทนี้ได้แก่ สินแร่ หรือแร่ธาตุต่างๆ ในที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการทำโรงปูนซีเมนต์ การขุดเจาะบ่อน้ำมัน บ่อกาซธรรมชาติที่มีอยู่ตามแหล่งพื้นดิน การทำเหมืองประเภทต่างๆ เป็นต้นรวมตลอดถึงการบริหารจัดการการใช้ห้วยหนองคลองบึงในอสังหาที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชนแต่ละเจ้าแต่ละรายด้วย
  • ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน
  • ทรัพยสิทธิอันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินทรัพยสิทธิ

การลงทุนกับอสังหาใน 2 ประเภทสุดท้ายนี้ คนทั่วไปไม่ค่อยจะคุ้นชินมากนักเพราะมีคำศัพท์ในทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยคือคำว่า “ทรัพยสิทธ” อ่านว่า ซับ – พะ – ยะ – สิด

ทรัพยสิทธิทั้ง 2 ประเภทหลังสุดข้างต้นที่ถือว่าเป็น “อสังหา” ด้วยนั้น คนส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยจะสนใจในการที่จะหาความหมายของอสังหาประเภทนี้ ซึ่งความจริงแล้วอสังหาประเภทนี้ต่างหากที่สามารถทำประโยชน์ในการลงทุนกับอสังหาได้มาก และอยู่ใกล้ชิดกับคนทั่วไปตลอดเวลา เช่น สิทธิในการเช่า สิทธิในการครอบครอง สิทธิในการเก็บกินผลประโยชน์จากที่ดินหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมด คงจะพอทำความเข้าใจให้กับคนทั่วไปได้ทราบขึ้นมาบ้างว่า การลงทุนกับอสังหานั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการลงทุนกับอสังหาประเภทที่ดินและที่อยู่อาศัยเท่านั้น ยิ่งรู้ประเภทของอสังหามากเท่าไหน่ ผู้สนใจหรือนักลงทุนในอสังหามือใหม่ก็ยิ่งทำประโยชน์สร้างกำไรได้มากเท่านั้น

 

การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ