หุ้นโรงแรมคึกคักหลังได้มาตรการกรุต้นการท่องเที่ยวอุ้ม

หุ้นโรงแรมคึกคักหลังได้มาตรการกรุต้นการท่องเที่ยวอุ้ม

เมื่อเวลา 10.22 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา หุ้นของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป ขำกัด (มหาชน) หรือ AWC มีราคาหุ้นอยู่ที่ 4.08 บาทต่อหุ้น บวก 0.12 บาท คิดเป็น 3.03% และมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 4.12 บาท ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 4 บาท มลูค่าซื้อขายรวมอยู่ที่ 104.43 ล้านบาท ส่วนหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เรชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกกันว่า MINT นั้น มีราคาอยู่ที่ 20.30 บาท หรือคิดเป็น 1% มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 20.40 บาท และราคาต่ำสุดที่ 20.10 บาท มูลค่าซื้อขายรวม 4.49 ล้านบาท ทางบริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด ได้วิเคราะห์ไว้ว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมนั้นกลับมามีแนวทางในเชิงบวก หลังจากที่มีการประกาศกฎกระทรวงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมได้เล็กน้อย และครม.ยังอนุมัติมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ วงเงินสูงถึง 2.24 หมื่นล้านบาท ในชื่อโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่พัก 5 ล้านสิทธิ์ ค่าอาหารปละแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้านสิทธิ์ และค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ

หุ้นโรงแรมคึกคักหลังได้มาตรการกรุต้นการท่องเที่ยวอุ้ม

สาเหตุที่จะต้องมีมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเนื่องจากก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีภาคธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวนั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มากที่สุด เนื่องจากหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการรับมือโดยให้ประชาชนนั้นอาศัยอยู่แต่ในบ้านเพื่อลดการระบาด การเดินทางสัญจรยากลำบากมากขึ้น เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจึงต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านนี้ก่อน ดูจากข้อมูลราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเป็นไปได้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

 

# หุ้นคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร