รวมสิทธิ์ประโยชน์ดีๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รวมสิทธิ์ประโยชน์ดีๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รวมสิทธิ์ประโยชน์ดีๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากคุณเป็นคุณหนึ่งที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือสิ่งที่คุณจะได้

 

1.เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

-วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

 

2.เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

-ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

-รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท

-รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

รวมสิทธิ์ประโยชน์ดีๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.เงินคืนภาษี 5% : ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร

-จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

 

4.เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

-ช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

-โดยต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เรียบร้อย และมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

5.ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา จาก กปภ.

-โดยต้องลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา กปน.ได้ที่ mwa.co.th มีวงเงินให้ 600 บาท

-ช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

-โดยต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เรียบร้อย และมีการใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

6. ลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า MEA

-หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยต้องจ่ายเงินเองล่วงหน้า จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนให้

 

7.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ

-กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ แค่ลงทะเบียนออนไลน์

 

VJ ธุรกิจออนไลน์สำหรับคนที่มั่นใจ สร้างความสุขให้ผู้อื่น