คลังวุ่น คนสละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ไม่คืนเงินเยียวยา

คลังวุ่น คนสละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ไม่คืนเงินเยียวยา

จริงๆ แล้วเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลย หากว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนจะรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่การที่พวกเขาเลือกที่จะสละสิทธิ์ไม่รับเงิน แต่ไม่คืนเงินที่ได้ไปแบบนี้ มันทำให้ระบบราชการมีปัญหา คือไม่สามารถเบิกเงินได้ตามขั้นตอนและระเบียบวิธีทางราชการ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการบริการจัดการงบประมาณของกระทรวงการคลังต่อไป

งานนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้ออกมาประกาศแจ้งขั้นตอนในการคืนเงินอย่างเป็นทางการ ของผู้ที่ขอสละสิทธิ์ไว้ ให้นำเงินเยียวยาเต็มจำนวนมาคืนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือทาง Mobile Banking และ ATM ธนาคารไหนก็ได้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลังอย่าง นายลวรณ แสงสนิท ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศบนโลกออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

คลังวุ่น คนสละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ไม่คืนเงินเยียวยา

“เรื่องการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 63 มีจำนวนผู้สละสิทธิ์ 10,121 คน มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบแล้ว 2,455 คน คงเหลืออีก 7,666 คน ที่ยังไม่คืนเงิน

กระทรวงการคลังจึงมีหนังสือแจ้งกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ให้คืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด โดยหลังจากที่ออกหนังสือไปแล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 คน ดังนั้น เพื่อให้การสละสิทธิ์สมบูรณ์ขอให้ผู้ที่สละสิทธิ์คืนเงินเต็มจำนวนให้กระทรวงการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ”

เขาขอมาตรงๆ อย่างนี้แล้ว ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะ ว่าจะคืนคลังไหม

 

# IAA วิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาส 3 รับมือกรณี COVID-19