ข้อแนะนำสำหรับการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อแนะนำสำหรับการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

       ในปัจจุบันที่เรื่องของการจะลงทุนกับหลักทรัพย์แต่ล่ะครั้งมักที่จะมีความไม่แน่นอนหรือว่าความเสี่ยงปะปนอยู่เต็มไปหมด จึงได้มีการก่อตั้ง กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ขึ้น โดยมีเหล่าสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือว่าในอีกชื่อหนึ่งอย่าง โบกเกอร์ ที่ได้เข้าร่วมสมัครสมาชิกซึ่งบุคคลพวกนี้จะค่อยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนและยังอัพเดทข่าวสารที่จะช่วยให้หุ้นของการลงทุนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ อีกด้วย เมื่อทำการลงทุนกับสมาชิกที่เป็นโบกเกอร์ของกองทุนก็ยังจะได้รับเงินชดเชยจากตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้

ข้อแนะนำสำหรับการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

แต่ถ้าหากว่าการคุ้มครองจาก โบกเกอร์ ที่ดูแลทรัพย์สิ้นของผู้ลงทุนได้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นเช่น เกิดเหตุการณ์ล้มลายจากการฟ้องร้องถูกทางศาลพิพากษาตามกฏหมายและ โบกเกอร์ที่ได้คุ้มครองลักทรัพย์ไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ไขอยู่เสมออย่างแรกก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือนอกจากนี้ที่จะทำให้ผู้ลงทุนขาดกำไร ทางกองทุนก็จะพิจารณาและจ่ายเกินให้ไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท ต่อไปก็คือ การยื่นใบคำร้องขอการคุ้มครองตามด้วยการเตรียมหลักฐานการยื่นยันและทำเรื่องส่งไปถึงบริษัท  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อทางบริษัทได้รับเรื่องที่แจ้งมาแล้วก็จะสืบหาความจริงจากหลักฐานที่ส่งมาให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ที่เสียหายมีความโปร่งใส่จริงหรือไม่ ถ้าหากว่าผู้ลงทุนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จริงๆ ทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะไม่ลังเลที่จะให้การคุ้มครองกับผู้เสียหายอย่างแน่นอน

 

IAA วิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาส 3 รับมือกรณี COVID-19