การลงทุนกับอสังหา ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา

การลงทุนกับอสังหา ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา

การลงทุนกับอสังหา ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซาอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการทำสงครามทางเศษรฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ หรือการเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไปทั่วโลกเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนกับอสังหาในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด การเข้ามาของนักธุรกิจชาวจีน หรือชาวจีนรุ่นใหม่ที่มีกำลังในการซื้อบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมตามจังหวัดต่างๆ ลดลงอย่างน่าตกใจ ผู้ซื้อที่ได้มีการชำระเงินบางส่วนเพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อห้องของโครงการคอนโดมิเนียมที่กำลังก่อสร้างต่างๆ พากันยอมให้ยึดเงินจองแล้วปล่อยให้สิทธิในการจองอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นหลุดมือง่ายๆ

การลงทุนกับอสังหาในช่วงเวลาที่ผู้คนมีกำลังซื้อกำลังบริโภคที่ลดลงอย่างมากนี้ ผู้ลงทุนต้องค่อยดูช่วงเวลาในการลงทุนกับอสังหาให้ดีจะพลีพลามกล้าได้กล้าเสียเหมือนอย่างในช่วงเศรษฐกิจโลกดีๆ การท่องเที่ยวเฟื่องฟูไม่ได้อีกแล้ว การลงทุนในช่วงเวลานี้สำหรับนักลงทุนที่มีเงินเย็นในจำนวนมากพอสมควรสามารถทำได้และจะเกิดผลประโยชน์ตอบแทนมาในเวลาอันไกลนั้น คือการลงทุนกับอสังหาด้วยการซื้อที่ดิน บ้าน ห้องชุด ที่เจ้าของหรือโครงการที่ร้อนเงินออกประกาศขายด้วยการค้นหาข้อมูลโดยการอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตค้นหาเป็นสำคัญ เพราะสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆ ทั่วโลกจากหน้าคอมพิวเตอร์เพียงที่เดียว ค้นหาจนเจออสังหาที่ถูกใจที่อยากลงทุนค่อยติดต่อและเดินทางไปตรวจดูสภาพจริงก่อนตัดสินใจ

การลงทุนกับอสังหาในช่วงเวลานี้ด้วยการหาซื้ออสังหาประเภทที่ดิน บ้าน ห้องชุด ดีๆ ราคาถูกๆ ผู้ซื้อหรือนักลงทุนมีอำนาจต่อรองราคาได้มากเพราะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของทรัพย์สินนั้นร้อนเงิน ผู้ลงทุนซื้อเก็บไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะไม่ใช้เวลาอันใกล้ แต่เชื่อว่าในเวลาอันไกลผู้ลงทุนต้องได้กำไรจากการลงทุนในช่วงเวลานี้กลับมาอย่างแน่นอน

 

ทำไมถึงต้องลงทุนและการลงทุนส่งผลดีอย่างไร