การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

           การลงทุนอีกแบบ ที่ผู้ลงทุนที่มีความรู้สนใจ นั่นก็คือ การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่เป็นการเข้าซื้อหุ้นกู้ที่เปิดขายนั้น ๆ แต่ต่อมาทางบริษัท หรือเจ้าของกิจการนั้น เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงจากหุ้นกู้ มาเป็นหุ้นสามัญได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องทำการศึกษาให้ดีว่าระหว่างหุ้นกู้ที่ถืออยู่ ใรมูลค่าและดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นค่าตอบแทน และสถานะที่เป็นเจ้าหนี้ขององค์กรธุรกิจนั้นดี และพอใจหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการแปลงสภาพของหุ้นกู้มาเป็น หุ้นสามัญที่จะทำให้เป็นเจ้าของตามสัดส่วนของจำนวนหุ้น ขององค์กรธุรกิจนั้น เพราะว่าสถานะจะเปลี่ยนไป พร้อมกับผลตอบแทนที่จะเปลี่ยนรูปแบบเช่นกัน ซึ่งจะได้ผลตอบแทนตามผลกำไรขาดทุน จึงถือเป็นความเสี่ยงหากเป็นหุ้นสามัญ

การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

แต่ถึงอย่างไร การลงทุนกับหุ้นกู้แปลงสภาพ มีข้อดีคือ ผู้ลงทุนสามารถเลือกตัดสินใจก่อนทำการเปลี่ยนแปลงได้  เพราะว่าผู้ลงทุนสามารถชั่งใจ วิเคราะห์ได้ว่า จะเลือกการได้ผลตอบแทนแบบแน่นอน มีความเสี่ยงน้อยกว่า แต่ได้คงเดิม ซึ่งอาจจะได้น้อยกว่าหุ้นสามัญ สำหรับการถือครองหุ้นกู้ กับ หากเปลี่ยนสภาพหุ้นมาเป็นหุ้นสามัญที่จะมีการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่รวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ ตามผลประกอบการของธุรกิจ กับสถานะที่ได้มาเป็นเจ้าของร่วม จึงทำให้ผู้ลงทุนต้องศึกษาแนวโน้มของ องค์กรนั้น ๆ ให้ดี ๆ ว่าตอนนี้การประกอบธุรกิจมีทิศทางที่จะทำให้ได้กำไร และยาวนานแค่ไหน เพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อเทียบ กับผลตอบแทนที่ต้องได้แน่นอนจากหุ้นกู้

 

# ทำไมถึงต้องลงทุนและการลงทุนส่งผลดีอย่างไร